Sijoittaminen for Dummies osa 22: P/E-luku

Sijoittamisessa käytettäviä tunnuslukuja voisi verrata ruokakaupassa myytävien tuotteiden kilohintaan. Kilohinta auttaa vertailemaan samankaltaisia tuotteita keskenään, mutta tomaattien kilohintaa ei silti kannata verrata kiivien vastaavaan. Monet sijoittamisen tunnusluvut toimivat samaan tapaan. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi arvostustason, kannattavuuden tai vakavaraisuuden mittareina samankaltaisia yhtiöitä keskenään vertailtaessa, mutta yksiselitteisiä avaimia onneen ne eivät ole. Tässä kirjoituksessa perehdytään tarkemmin P/E-luvun […]