Kirja minuutissa: Billion Dollar Loser

Israelilaisessa kommuunissa eli kibbutsissa varttuneella ja sittemmin Yhdysvaltoihin muuttaneella Adam Neumannilla oli noin vuosikymmen sitten lähes mahdottomalta kuulostanut tavoite. Neumannin ja hänen silloisen yhtiökumppaninsa Miguel McKelveyn vuonna 2010 perustaman yhteistyöskentelytiloja tarjoavan WeWorkin tarkoituksena oli tehdä työtiloista cooleja ja tavoitella Neumannin Israel-aikoinaan kokemaa erityistä yhteisöllisyyttä. Oluthanat ja afterworkit kuitenkin vetosivat nuoriin yrittäjiin ja karismaattinen visionääri Neumann […]

Kirja minuutissa: Noise

Kahden lääkärin tulisi saman röntgenkuvan perusteella päätyä samaan diagnoosiin. Samasta rikoksesta tulisi saada sama tuomio syytetyn ihonväristä tai ulkona vallitsevasta säätilasta riippumatta. Näin ei kuitenkaan aina ole. Miksi? Asia johtuu päätöksentekoon liittyvistä ajattelun vinoumien (engl. bias) ja kohinan (engl. noise) yhteisvaikutuksista. Kognitiivisista vinoumista on tehty paljon tutkimuksia, mutta kohinaan on kiinnitetty vähemmän huomiota, vaikka sen […]

Kirja minuutissa: Zero to One

On helpompaa kopioida jo todistetusti toimivia asioita kuin luoda jotain aivan uutta. Parhaat polut menestykseen ovat kuitenkin juuri niitä, joilla muut eivät ole aiemmin kulkeneet. Taikakaavaa seuraavan Facebookin tai Netflixin luomiseen ei ole olemassakaan, mutta PayPalia ja Palantiria perustamassa olleen Peter Thielin Zero to One -kirjan ydinsanoma on seuraava: ”What valuable company is nobody building?” […]

Kirja minuutissa: Only the Best Will Do

Parempaa tuottoa matalammalla riskillä. Se lienee jokaisen sijoittajan tavoite – niin myös Peter Seilernin. Tavoitteeseen pääsemiseksi Seilern sijoittaa kasvaviin laatuyhtiöihin, joilla on pitkä track record kannattavasta kasvusta läpi talouden suhdanteiden ja jotka tarjoavat suurella todennäköisyydellä vahvaa ja vakaata tuloskasvua myös tulevaisuudessa. Seilern Investment Managementin seula on tiukka. Kaikista maailman pörssiyhtiöistä Seilernin seurantalistalle on valikoitunut noin […]

Kirja minuutissa: Think Again

“The first rule of the Dunning-Kruger club is that you don’t know you’re a member of the Dunning-Kruger club.” Mitä parempi olet jossakin, sitä todennäköisemmin yliarvioit taitosi. Kun luulet olevasi jo guru, kehittymisesi pysähtyy ja sokeudut sille, mitä et vielä tiedä. Kolikossa on vain kaksi puolta, mutta hyvin harva asia maailmassa on täysin mustavalkoinen. Moniin […]

Kirja minuutissa: A Brief History of Time

Mitä jos olisi olemassa teoria, joka selittäisi kaikki maailmankaikkeuden fysikaaliset ilmiöt? Fyysikot ja kosmologit ovat vuosikymmenten ajan pyrkineet yhdistämään kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian ns. kaiken teoriaksi (engl. theory of everything). On mahdollista, ettei kaiken kattavaa teoriaa ole olemassakaan, mutta löytyessään se voisi mahdollistaa sen, että jokaisella olisi mahdollisuus ymmärtää, miksi maailmankaikkeus on sellainen kuin on. Toisaalta, […]

Kirja minuutissa: Bad Blood

Valheita, salaisuuksia ja petoksia. Potkuja, irtisanoutumisia ja hermoromahduksia. Käänteitä kuin maailmanluokan trillerissä. Paitsi että tämä tarina on totisinta totta. Kaiken taustalla oli kaunis ajatus. Elettiin vuotta 2003 ja 19-vuotias Stanfordin dropout Elizabeth Holmes oli juuri perustanut Theranos-nimisen yrityksen, jonka oli tarkoitus mullistaa verentestausmarkkinat. Nuoresta iästään huolimatta kunnianhimoa Elizabethilta ei puuttunut, eikä hän pelännyt mitään. Paitsi […]

Kirja minuutissa: Investing for Growth

Fundsmithiä luotsaavaa Terry Smithiä on joissain yhteyksissä luonnehdittu englantilaiseksi Warren Buffettiksi. Hänen sijoitusfilosofiansa tiivistyy kolmeen elementtiin, joista tärkein on sijoittaminen laadukkaisiin yhtiöihin. Laadukas yhtiö luo omistaja-arvoa osakkeenomistajilleen takomalla pääomilleen keskimääräisen pääoman kustannuksen ja sijoittajan tuottovaatimuksen ylittävää tuottoa läpi talouden syklien. Huonot yhtiöt tuhoavat omistaja-arvoa vuodesta toiseen, joten Fundsmith pyrkii pysymään kaukana niistä. Mitä laadukkaampi yhtiö, […]

Kirja minuutissa: One Plus One Equals Three

Harva idea on täysin uusi. Parhaat ideat ovat usein uusia yhdistelmiä vanhoista elementeistä. Samoista pisteistä, jotka on nyt yhdistetty eri järjestyksessä kuin aiemmin. Steve Jobsia mukaillen: mitä enemmän pisteitä meillä on yhdistettävänä, sitä luovempia ideamme ovat. Ollaksemme luovempia on tärkeää perehtyä välillä myös aiheisiin, jotka eivät ole suurimpia mielenkiinnon kohteitamme. Oli kyseessä sitten matemaattiset funktiot, toisen […]

Kirja minuutissa: Competition Demystified

Bruce Greenwaldin näkemyksen mukaan strategia perustuu kilpailuetujen luomiseen, hyödyntämiseen ja suojaamiseen. Strategisten päätösten ytimessä on kaksi kysymystä: Onko markkinalla, jolla yritys toimii tai aikoo toimia, olemassa kilpailuetuja? Jos on, minkälaisia kilpailuetuja markkinalla on ja keiltä niitä löytyy? Kilpailuetujen olemassaolon tunnistaa parhaiten kahdesta tekijästä: kilpailuedun omaavien yritysten vahvasta ja vakaasta markkinaosuudesta ja poikkeuksellisen korkeasta pääoman tuotosta […]