Kirja minuutissa: Competition Demystified

Bruce Greenwaldin näkemyksen mukaan strategia perustuu kilpailuetujen luomiseen, hyödyntämiseen ja suojaamiseen. Strategisten päätösten ytimessä on kaksi kysymystä:

  • Onko markkinalla, jolla yritys toimii tai aikoo toimia, olemassa kilpailuetuja?
  • Jos on, minkälaisia kilpailuetuja markkinalla on ja keiltä niitä löytyy?

Kilpailuetujen olemassaolon tunnistaa parhaiten kahdesta tekijästä: kilpailuedun omaavien yritysten vahvasta ja vakaasta markkinaosuudesta ja poikkeuksellisen korkeasta pääoman tuotosta ja kannattavuudesta.

Tämän jälkeen katse kiinnittyy markkinalla toimiviin yrityksiin ja kilpailuasetelmaan kyseisten yritysten välillä. Mikäli alalla on vahvoja kilpailuetuja ja markkinaa hallitsee yksi yhtiö, vain yksi kysymys merkitsee: oletko se sinä? Mikäli olet dominoivassa asemassa vahvojen kilpailuetujen kera, tulee fokus kiinnittää kyseisten kilpailuetujen ylläpitämiseen ja varmistaa, että ns. vallihaudan syvyys riittää jatkossakin suojaamaan mahdollisilta kilpailijoilta.

Mikäli markkinalla toimii useampia merkittävän kilpailuedun omaavia yhtiöitä, muuttuu peli monimutkaisemmaksi. Tällöin strategisissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon myös yritysten välinen vuorovaikutus. Jos yritys A aloittaa hintakilpailun ja laskee tuotteidensa hintoja, miten yritykset B ja C reagoivat? Minkälaiseen vastaiskuun yritys A ryhtyy, jos yritys B avaa uuden liikkeen yrityksen A reviirille? Miten yritys C tulkitsee yrityksen B aikeet laajentaa toimintaansa uusille markkinoille? Näihin kysymyksiin apuna toimivat esimerkiksi vangin dilemman kaltaiset mallit.

Jos yrityksellä ei ole lainkaan kilpailuetuja, tulisi sen keskittyä vain yhteen asiaan – tehokkuuteen. Ilman kilpailuetuja menestys riippuu kustannusten hallinnasta ja suorituskyvyn maksimoinnista, joten strategia tulee rakentaa täysin tehokkuuden ympärille.

Kirja minuutissa on juttusarja, jossa tiivistän lukemistani kirjoista heränneet mielenkiintoisimmat ajatukset minuutissa luettavaksi kokonaisuudeksi. Tällä kertaa käsittelyssä oli Bruce Greenwaldin ja Judd Kahnin Competition Demystified: A Radically Simplified Approach to Business Strategy.

Tässä blogissa esitetyt mielipiteet ovat omiani, eivätkä edusta työnantajani Nordnetin kantaa.