Kirja minuutissa: Investing for Growth

Fundsmithiä luotsaavaa Terry Smithiä on joissain yhteyksissä luonnehdittu englantilaiseksi Warren Buffettiksi. Hänen sijoitusfilosofiansa tiivistyy kolmeen elementtiin, joista tärkein on sijoittaminen laadukkaisiin yhtiöihin. Laadukas yhtiö luo omistaja-arvoa osakkeenomistajilleen takomalla pääomilleen keskimääräisen pääoman kustannuksen ja sijoittajan tuottovaatimuksen ylittävää tuottoa läpi talouden syklien. Huonot yhtiöt tuhoavat omistaja-arvoa vuodesta toiseen, joten Fundsmith pyrkii pysymään kaukana niistä.

Mitä laadukkaampi yhtiö, sitä pienemmäksi ostohinnan merkitys muodostuu, sillä ylivertainen kyky luoda omistaja-arvoa kompensoi laatuyhtiöistä maksettavaa korkeampaa hintaa. Aivan mitä tahansa ei laatuyhtiöistäkään voi kuitenkaan maksaa, sillä muutoin sijoituksen tuotto perustuu ns. suuremman hölmön teoriaan. Tällöin sijoittaja luottaa siihen, että yliarvostuksesta huolimatta joku on valmis ostamaan osakkeet myöhemmin vielä korkeampaan hintaan.

Fundsmith pyrkii minimoimaan kaiken muun kuin välttämättömän kaupankäynnin ja siten pitämään kulut mahdollisimman alhaisena. Kun sijoitukset keskittyvät laatuyhtiöihin, parhaaseen lopputulokseen päästään antamalla ajan tehdä tehtävänsä ja myymällä osakkeita vain silloin, kun siihen on pakottava tarve esimerkiksi yhtiön liiketoiminnassa tapahtuneen merkittävän muutoksen takia.

Kirja minuutissa on juttusarja, jossa tiivistän lukemistani kirjoista heränneet mielenkiintoisimmat ajatukset minuutissa luettavaksi kokonaisuudeksi. Tällä kertaa käsittelyssä oli Terry Smithin Investing for Growth: How to Make Money by Only Buying the Best Companies in the World.

Tässä blogissa esitetyt mielipiteet ovat omiani, eivätkä edusta työnantajani Nordnetin kantaa.