Kirja minuutissa: Only the Best Will Do

Parempaa tuottoa matalammalla riskillä. Se lienee jokaisen sijoittajan tavoite – niin myös Peter Seilernin. Tavoitteeseen pääsemiseksi Seilern sijoittaa kasvaviin laatuyhtiöihin, joilla on pitkä track record kannattavasta kasvusta läpi talouden suhdanteiden ja jotka tarjoavat suurella todennäköisyydellä vahvaa ja vakaata tuloskasvua myös tulevaisuudessa.

Seilern Investment Managementin seula on tiukka. Kaikista maailman pörssiyhtiöistä Seilernin seurantalistalle on valikoitunut noin 60 tiukat kriteerit täyttävää ehdokasta, joista salkkuun asti päätyy noin 20–30 yhtiötä kerrallaan. Jotta yhtiötä voidaan edes harkita seurantalistalle otettavaksi, tulee sen täyttää kaikki ”Seilernin 10 kultaista sääntöä”. Kultaiset säännöt liittyvät mm. liiketoiminnan skaalautuvuuteen, kestäviin kilpailuetuihin, orgaanisiin kasvumahdollisuuksiin ja pääoman tuottoon.

Lopulta seulasta selviytyy vain maailman parhaista yhtiöistä koostuva eliittijoukko. Kyseisiin yhtiöihin sijoittava voi olla varma, että yhtiöt luovat omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä ja samalla riski pääoman pysyvälle menettämiselle on lähes olematon. Ylivertaisen laadun vuoksi myös ostohinnan merkitys jää yleensä tavallista pienemmäksi, joten pitkäjänteisen sijoittajan ei välttämättä tarvitse tuijottaa P/E-lukua ostopäätöstä pohtiessaan.

Kirja minuutissa on juttusarja, jossa tiivistän lukemistani kirjoista heränneet mielenkiintoisimmat ajatukset minuutissa luettavaksi kokonaisuudeksi. Tällä kertaa käsittelyssä oli Peter Seilernin Only the Best Will Do: The compelling case for investing in quality growth businesses.

Tässä blogissa esitetyt mielipiteet ovat omiani, eivätkä edusta työnantajani Nordnetin kantaa.