#pannukahvit N:o 18 – Markkinoiden pelkokerroin

VIX-indeksiä (Volatility Index) pidetään yleisesti markkinoiden pelkokertoimena. VIX kuvaa S&P 500 -indeksin odotettua hintavaihtelua eli volatiliteettia seuraavan 30 päivän ajalle. Mitä epävakaammalta markkinoiden tulevaisuus näyttää, sitä korkeampia ovat yleensä hinnanvaihtelut ja siten myös volatiliteetti. Tällöin VIX-indeksin arvo nousee. Kun eletään nousukautta, ja kaikki näyttää hyvältä, myös volatiliteetti ja VIX pysyvät yleensä alhaisissa lukemissa.

Mikä on volatiliteetti?

Volatiliteetti mittaa tuoton keskihajontaa eli sitä, miten paljon sijoituksen tuotot heilahtelevat tuoton odotusarvon ympärillä.

Oletetaan, että osakkeiden A (oranssi viiva) ja B (sininen viiva) tuottojen odotusarvo (punainen viiva) on sama (osinkoja ei ole tässä esimerkissä huomioitu). Kuvasta nähdään, että osakkeen A hinta vaihtelee rajummin odotusarvon ympärillä, joten sen volatiliteetti on suurempi. Osakkeen B volatiliteetti puolestaan on hyvin maltillinen.

Volatiliteettia pidetään usein riskin mittarina. Mitä korkeampi volatiliteetti, sitä enemmän riskiä kyseiseen osakkeeseen liittyy. Asiaa ei kuitenkaan kannata ymmärtää väärin, sillä esimerkiksi osakekurssin lasku ei itsessään lisää osakkeeseen liittyvää riskiä millään tavalla, yleensä jopa päinvastoin.

Missä mennään tällä hetkellä?

Lähde: Yahoo Finance (16.4.2019)

Tyypillisesti VIX on pyörinyt lukemien 10 ja 20 välillä, mutta pienten epävarmuuksien vallitessa markkinalla VIX on käynyt lyhytaikaisesti 30:n tienoilla. Tämän vuosikymmenen korkein noteeraus on mitattu finanssikriisin yhteydessä vuonna 2008, jolloin VIX kävi lukemissa 80.

Historiallisesti tarkasteltuna VIX on tällä hetkellä hyvin lähellä matalimpia tasojaan. Vuodenvaihteen pörssirytinästä on toivuttu ja markkina vaikuttaa vähemmän stressaantuneelta kuin vielä muutama kuukausi sitten. Viimeisten muutaman vuoden aikana VIX on pysytellyt maltillisella tasolla joitakin lyhytaikaisia piikkejä lukuun ottamatta.

Aivan viime aikoina hermostuneisuus markkinalla on lisääntynyt ja volatiliteettipiikkejä on nähty kiihtyvällä tahdilla. Juuri nyt tilanne näyttää vakiintuneen rauhalliseksi, mutta tulevaisuus on haastava. Korkeiden arvostustasojen myötä markkina ei juurikaan enää kestä tulospettymyksiä, geopoliittisten riskien kärjistymistä tai muita epävarmuustekijöitä.

Miten voin sijoittaa VIXiin?

Halutessaan VIX-indeksin liikkeistä pääsee hyötymään VIXiin pohjautuvien johdannaisten avulla. Markkinoilta löytyy myös VIX-indeksiä seuraavia ETF-rahastoja, joiden avulla volatiliteetin muutoksiin on helppo sijoittaa.