#pannukahvit N:o 21 – Onko vastuullinen sijoittaminen avain ylituottoon?

Klassinen käsitys sijoittajasta on sikarikerholla viskiä hörppivä pukumies, joka tekee rahaa öljy-, tupakka- ja aseyhtiöiden menestyksellä. Tämä ei kuitenkaan nykypäivänä onneksi enää pidä paikkaansa, sillä sijoittamisesta on kovaa vauhtia tulossa yhä suuremman yleisön harrastus. Samalla sijoittamisesta tulee vastuullisempaa, kun valveutuneet sijoittajat karsivat epäeettisiä yhtiöitä salkuistaan pois. Ja mikä parasta, sijoittamalla ESG-periaatteiden mukaisesti, kannat kortesi kekoon maapallon puolesta hyötyen siitä samalla taloudellisesti!

Mikä ihmeen ESG?

Lyhenne ESG tulee sanoista Environment, Social ja Governance. Ekologiset tekijät pitävät sisällään mm. ympäristöohjelmiin, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen liittyviä asioita, sosiaalisiin asioihin kuuluvat puolestaan esimerkiksi ihmisoikeudet, työelämän oikeudet ja henkilöstöpolitiikka. Hallinnollisten tekijöiden osalta huomioidaan hallituksen riippumattomuuden, palkitsemisjärjestelmien ja korruption vastaisen toiminnan kaltaisia tekijöitä.

Miten hyödyntää ESG-periaatteita sijoittamisessa?

Tähän on yhtä monia tapoja kuin on erilaisia sijoittajiakin. Voit sulkea epäeettisiä yhtiöitä kokonaan pois sijoitussalkustasi välttämällä sijoittamista tupakkaan, aseisiin, alkoholiin, fossiilisiin polttoaineisiin tai muiden ympäristölle ja ihmiskunnalle haitallisten yhtiöiden osakkeisiin. Voit ostaa lihantuottajien sijasta kasvisruokaa valmistavien yhtiöiden osakkeita. Voit tehdä teemasijoituksia esim. kestävän kehityksen tai uusiutuvan energian rahastoja hyödyntämällä. Nykyisin sijoitusmarkkinoilta löytyy instrumentteja lähes tulkoon mihin tahansa tarpeeseen, joten sopiva väline löytyy varmasti jokaiselle!

Miksi sijoittaa vastuullisesti?

Vastuullinen sijoittaminen ei ole pelkästään teko yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. Sen lisäksi, että voit vaikuttaa äärimmäisen tärkeisiin asioihin, kerrytät samalla omaa varallisuutta unelmiesi toteuttamiseksi tai taloutesi turvaamiseksi. Useiden tutkimusten mukaan ESG-periaatteita noudattavat yhtiöt ovat keskimäärin muita kannattavampia ja siten myös niiden osakekurssien kehitys muita yhtiöitä parempaa.

Eettinen sijoitussalkku takaa mukavamman matkan kohti vaurautta ilman omantunnon tuskia. Se tulee olemaan vahva trendi myös jatkossakin, kun regulaatio ja huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta kasvaa. Jo nyt isot institutionaaliset toimijat ja monet rahastoyhtiöt kiinnittävät huomiota sijoituskohteidensa vastuullisuuteen, eikä kehitys varmasti ole kääntymässä ainakaan päinvastaiseen suuntaan. Jos sijoitat, miksi et saman tien tekisi sitä vastuullisesti?

Lähde: Finsif