Sijoittaminen for Dummies osa 16: Riski

Jotkut rakastavat sitä, toiset pyrkivät välttämään sitä yli kaiken. Riski on asia, jonka voi ymmärtää monella eri tavalla, mutta näkökulmasta riippumatta se on sijoittamisessa aina läsnä. Täysin riskittömiä sijoituskohteita ei ole olemassakaan, eikä ilman riskiä olisi myöskään tuottoa.

"Risk means more things can happen than will happen."

Elroy Dimson

Sijoittamisessa riskin voisi ilmaista tiivistetysti siten, että lopputulos eli sijoitusten tuotto voi poiketa merkittävästikin odotettavissa olevasta tuotosta. Myös mahdollisuus menettää osa tai jopa kaikki sijoitetusta pääomasta on olemassa.

Kuvan lähde: Handelsbanken

Yllä olevan kuvan mukainen käsitys tuoton ja riskin suhteesta on varmasti monelle tuttu. Matalalla riskillä saa matalan tuoton ja korkealla korkean. Homma ei valitettavasti ole kuitenkaan aivan näin yksiselitteinen. Jos korkean riskin sijoitukset tuottaisivat aina automaattisesti matalariskisiä paremmin, eiväthän ne silloin olisi riskisempiä!

Korkeamman riskin sisältävien sijoituskohteiden tulee kompensoida epävarmuustekijänsä sijoittajille korkeammalla tuotto-odotuksella. Se ei kuitenkaan ole tae paremmasta tuotosta. Riskin kasvaessa tuoton vaihteluväli kasvaa. Tuotto-odotus on suurempi, mutta myös epävarmuus tuotosta ja tappioiden mahdollisuus kasvavat.

Yleisesti ajatellaan, että yhtiöt, joiden osakekurssi on laskenut paljon tai osakkeet, joiden volatiliteetti on korkea, olisivat automaattisesti muita riskisempiä. Useimmissa tapauksissa näin toki onkin, mutta tätäkään ei pidä pitää automaationa. Miksi yhtiö, jonka liiketoiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta jonka osakekurssi on viime aikoina sattunut laskemaan, olisi riskisempi sijoitus hintaan 10 euroa osakkeelta kuin 20 euron osakekurssiin? Eihän alennusmyynti tee televisiostakaan huonompaa, ellei sen ominaisuuksissa ole tapahtunut muutoksia!

Sijoittamiseen liittyvistä riskeistä voi halutessaan kasata hyvinkin pitkän listan. On poliittisia riskejä, makrotalouteen liittyviä riskejä, vastapuoliriskejä, valuuttariskejä ja niin edelleen. Riskien olemassaolo on hyvä tiedostaa, mutta liikaa stressiä niistä ei kannata ottaa. Tärkeintä on miettiä, kuinka paljon epävarmuutta tuotosta on valmis sietämään, ja valita sijoituskohde sen mukaisesti.

Pitkäjänteisen sijoittajan tulisi olla eniten huolissaan riskistä sijoitetun pääoman pysyvälle menettämiselle. Pääoman pysyvän menettämisen riskin suhde tuottopotentiaaliin on lopulta se, mikä sijoittamisessa ratkaisee. Howard Marks tiivisti asian mielestäni hienosti kirjassaan The Most Important Thing: "To me, "I need more upside potential because I'm afraid I could lose money" makes an awful lot more sense than "I need more upside potential because I'm afraid the price may fluctuate." No, I'm sure "risk" is - first and foremost - the likelihood of losing money."

Suurin riski on kuitenkin se, ettei sijoita lainkaan. Se on ainut varma tapa hävitä inflaatiolle ja alistua katselemaan sivusta varojen ostovoiman pienenemistä vuosi vuodelta. Ota siis niskalenkki riskistä ja aloita sijoittaminen!

Tässä blogissa esitetyt mielipiteet ovat omiani, eivätkä edusta työnantajani Nordnetin kantaa.