Sijoittaminen for Dummies osa 17: Verotus

Suomessa verokarhu pitää kyllä huolen omistaan. Valitettavasti sijoittajakaan ei veroilta karkuun pääse. Vakuutuskuorilla tuomiopäivää voi siirtää kauemmas tulevaisuuteen, mutta täysin tutkan alle niilläkään ei kykene livahtamaan. Kyseessä on kuitenkin positiivinen ongelma, sillä mikäli verottaja puuttuu peliin, on sijoittaja onnistunut tehtävässään ja saanut pääomilleen verotettavaa tuottoa.

Luovutusvoitto tai -tappio

Luovutusvoitto tai -tappio syntyy, kun omaisuuden (sijoittajan tapauksessa yleensä osakkeen tai rahasto-osuuden) myynnistä syntyy voittoa tai tappiota alkuperäiseen ostohintaan nähden. Luovutushinnasta vähennetään alkuperäinen hankintameno, jolloin saadaan selville luovutusvoiton tai -tappion suuruus. Verovuoden päätteeksi luovutusvoitot lasketaan yhteen (luovutustappiot voi vähentää luovutusvoitoista), jolloin selviää verotettavan pääomatulon määrä. Veroa ei tule maksettavaksi, mikäli myyt omistuksiasi tappiolla tai hankintahintaan. Veroa maksetaan siis vain voiton osuudesta!

Esimerkki: Niklas myi vuoden aikana Konecranesin osakkeensa 3 500 eurolla. Hän oli hankkinut osakkeet aikoinaan 2 500 eurolla, joten luovutusvoittoa syntyi 1 000 euroa. Niklas ei tehnyt muita kauppoja vuoden aikana, joten hänen verotettavaksi pääomatulokseen muodostui 1 000 euroa.

Pääomatulovero

Sijoitusten tuotot ovat verotettavaa pääomatuloa. Jos pääomatulojen määrä on enintään 30 000 euroa, maksetaan veroa 30 %.

Esimerkki: Henrik myi vuoden aikana Nesteen ja Nokian osakkeitaan. Nesteen osakkeista hän sai luovutusvoittoa 1 700 euroa, mutta Nokian osakkeilla tuli takkiin 700 euron verran. Luovutusvoitoiksi kertyi luovutustappioiden vähentämisen jälkeen kyseisenä vuonna siis 1 700 € - 700 € = 1 000 euroa. Koska pääomatulot alittavat 30 000 €, on pääomatuloveron määrä 30 % x 1 000 € = 300 €.

30 000 euron ylimenevästä osuudesta verottaja nappaa itselleen 34 % siivun.

Esimerkki: Pepille on kertynyt verovuoden aikana luovutusvoittoja 60 000 euron edestä. Pääomatulojen määrä on yli 30 000 euroa, joten ylittävästä osuudesta menee veroa 34 %. Veroa menee siis seuraavasti: 30 % x 30 000 € + 34 % x 30 000 € = 19 200 euroa.

Osinkojen verotus

Pörssiyhtiöiden osingoista 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Veronalaisen osuuden osalta vero on 30 % 30 000 euroon asti ja 34 % pääomatulojen ylittäessä 30 000 euroa. Osinkoveroksi muodostuu siten 25,5 % tai 28,9 % osingon määrästä.

Esimerkki: Anni on saanut verovuoden aikana osinkoja yhteensä 2 000 euron edestä. 15 % (300 euroa) osingosta on verovapaata, joten verotettavaksi tuloksi muodostuu 1 700 euroa. Tästä menee veroa 30 %, joten veron määrä on 30 % x 1 700 € = 510 euroa (eli 25,5 % osingon määrästä).

Pörssilistaamattomien yritysten osalta osinkojen verotus ei mene saman kaavan mukaan. Voit halutessasi tutustua aiheeseen tarkemmin vaikkapa Verohallinnon sivuilta!

Pienten luovutusvoittojen verovapaus

Jos verovuoden aikana myydyn omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa, ovat niistä mahdollisesti saadut luovutusvoitot kokonaan verovapaita. Mikäli myyntejä kertyy vuoden aikana yli 1 000 euroa, tulee kaikista kyseisen verovuoden luovutusvoitoista veronalaista pääomatuloa.

Esimerkki: Jyrki hyödyntää pienten luovutusvoittojen verovapautta ja myy osakkeitaan vuoden aikana 990 euron edestä. Voittoa omistuksille oli kertynyt 440 euroa, mutta luovutushintojen jäädessä alle 1 000 euron, veroa ei tule maksettavaksi lainkaan.

Kalle puolestaan myy osakkeitaan vuoden aikana 1 100 euron edestä. Voittoa oli kertynyt samaiset 440 euroa, mutta yhteenlaskettujen luovutushintojen ollessa yli 1 000 euroa, joutuu Kalle maksamaan saadusta pääomatulosta veroa 30 % x 440 € = 132 euroa.

Hankintameno-olettama

Sijoituksista kertynyt tuotto voidaan verottaa myös hankintameno-olettamaa käyttäen, mikäli se on verovelvolliselle edullisempaa tai tietoa alkuperäisestä hankintahinnasta ei ole saatavilla. Hankintameno-olettama on 20 % luovutushinnasta, mikäli omistus on alle 10 vuotta vanha. Yli 10 vuoden omistuksissa hankintameno-olettama on 40 % luovutushinnasta.

Esimerkki: Jaakko on omistanut Fiskarsin osakkeita 20 vuoden ajan. Hän myy 6 000 eurolla hankitut osakkeensa 18 000 eurolla saaden 12 000 euroa luovutusvoittoa. Hankintameno-olettama on siten 40 % luovutushinnasta eli 40 % x 18 000 € = 7 200 €. Verotettavaksi tuloksi tulisi tällöin 18 000 € - 7 200 € = 10 800 €. Veron määrä on siis 30 % x 10 800 € = 3 240 euroa. Ilman hankintameno-olettamaa veron määräksi tulisi 30 % x 12 000 € = 3 600 euroa.

Lähdevero

Talletuksille tai joukkovelkakirjalainoille maksettavasta korkotulosta peritään 30 % lähdevero. Pankki tai joukkovelkakirjan liikkeellelaskija perii lähdeveron automaattisesti, eikä siitä tarvitse erikseen ilmoittaa verottajalle.

Vähennykset pääomatuloista

Pääomatuloista voi vähentää pääomatulojen hankkimisesta aiheutuneita kuluja, kuten esimerkiksi ammattikirjallisuuden hankintakustannuksia. Arvopapereiden säilytyksestä aiheutuvissa kuluissa on 50 euron omavastuu. Löydät tarkemman listan vähennyskelpoisista kulueristä Verohallinnon sivuilta.

Suomalaiset pankit ja suuri osa muistakin palveluntarjoajista välittää tiedot luovutusvoitoista ja -tappioista suoraan Verohallintoon, joten sijoittajan tehtäväksi jää lähinnä esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja tietenkin se ikävin vaihe eli verojen maksu. Ei se luonnollisesti kovinkaan mukavaa ole, mutta kannattaa pitää mielessä, että jokainen pääomatuloista maksettu veroeuro on myös kartuttanut varallisuuttasi monella pitkällä pennillä!