Sijoittaminen for Dummies osa 19: Osakesäästötili

Rahastosijoittajat ovat jo pitkään saaneet nauttia merkittävästä etulyöntiasemasta osakepoimijoihin nähden. Rahastoon sijoittaessa osingot uudelleensijoitetaan automaattisesti, eikä sijoittaja joudu maksamaan osingonmaksun yhteydessä osinkoveroa (ellei kyseessä ole tuotto-osuudellinen rahasto). Ensi vuoden alusta alkaen osakesijoittaja pääsee kuitenkin lähtemään kilpailuun samalta viivalta, sillä uusi osakesäästötili tuo mukanaan mahdollisuuden käydä kauppaa tilin sisällä ilman veroseuraamuksia. Mutta mikä onkaan osakesäästötili ja kenelle se sopii?

Mikä?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan osakesäästötili on tili, jolle voi laittaa rahaa, jolla puolestaan voi ostaa koti- tai ulkomaisia osakkeita. Tilille voi tallettaa enintään 50 000 euroa, mutta sijoitusten arvo tilin sisällä saa nousta (tai laskea) rajattomasti.

Miksi?

Normaalin arvo-osuustilin kautta osakkeisiin sijoittamalla sijoittaja joutuu maksamaan veroa osingoista välittömästi osingonmaksun yhteydessä ja myyntivoitoista vuosittain. Osakesäästötilillä tuotoista maksetaan veroa vasta, kun osakesäästötililtä nostetaan rahaa. Tämä mahdollistaa osinkojen uudelleensijoittamisen ja muun kaupankäynnin ilman veroseuraamuksia ja siten korkoa korolle -efektin täysimääräisen hyödyntämisen.

Milloin?

Osalle palveluntarjoajista osakesäästötilin voi avata jo vuoden 2019 puolella, mutta rahansiirto ja kaupankäynti osakesäästötilillä on mahdollista vasta 1.1.2020 alkaen.

Mistä?

Nordea, Nordnet, Danske Bank ja Mandatum ovat ilmoittaneet tarjoavansa osakesäästötiliä heti vuoden alusta alkaen. Muut pankit jäävät ainakin toistaiseksi tarkkailijan asemaan ja tuovat mahdollisesti osakesäästötilin valikoimiinsa myöhemmin.

Kenelle?

Osakesäästötili sopii erityisesti aktiivisille kaupankävijöille ja pitkäjänteisille osinkosijoittajille, jotka sijoittavat saamansa osingot uudelleen.

Osakesäästötili on tervetullut uutuus myös opiskelijoille. Normaalilla arvo-osuustilillä osakkeiden myynti voi vaikuttaa opintotukeen, mutta osakesäästötilin sisällä näin ei käy, ellei rahoja nosteta tililtä pois. Huomaathan kuitenkin, että osakesäästötilin tulot vaikuttavat yleiseen asumistukeen, mikäli korko- ja osinkotulot yhteensä ylittävät 10,87 €/kk. Aiheesta voit tarvittaessa lukea tarkemmin Kelan sivuilta.

Kenelle ei?

Osakesäästötili ei sovellu lyhytaikaisiin sijoituksiin, sillä osinkojen tiukemmasta verotuksesta johtuen hyöty verrattuna tavalliseen arvo-osuustiliin realisoituu vasta useiden vuosien kuluttua.

Vaikka osakesäästötilille voi ostaa ulkomaisia osakkeita, ongelmaksi saattaa muodostua osinkojen lähdeverotus. Osinkoja maksavan yhtiön kotimaa voi nimittäin periä osingosta lähdeveroa, jota ei osakesäästötilillä sijoittajalle hyvitetä.

Haittapuolet?

Osakesäästötilille voi ostaa vain osakkeita. Se ei siten sovellu ETF:iä, rahastoja tai muita sijoitusmuotoja suosiville sijoittajille.

Verotuksen osalta osakesäästötili on kuin kaksiteräinen miekka. Toisaalta verotuksen lykkääminen varojen nostohetkeen saakka mahdollistaa korkoa korolle -efektin täysimääräisen hyödyntämisen. Toisaalta osinkoverotus on kireämpää, sillä osakesäästötilillä ei sovelleta osinkojen osittaista verovapautta, vaan veron määrä on varojen nostohetkellä 30-34 % tuotoista. Myöskään hankintameno-olettamaa ei voi hyödyntää, ja mahdolliset tappiot voi vähentää verotuksessa vasta tilin lopetushetkellä.

Osakesäästötili ei sovi jokaisen sijoittajan tarpeisiin, mutta pitkäjänteisille osinkosijoittajille ja aktiivisille kaupankävijöille se tuo uuden työkalun korkoa korolle -ilmiön hyödyntämiseen. Suurin osa palveluntarjoajista hinnoittelee osakesäästötilin tavallisen arvo-osuustilin tavoin, joten sijoittajille on nyt tarjolla oiva keino päästä mukaan vaurastumisen polulle verotehokkaalla tavalla!