Sijoittaminen for Dummies osa 2: Termit tutuiksi

S&P 500 -indeksi ennätyslukemissa. 12 kk euriborin muutos +0,002 prosenttiyksikköä. Ryanairilta tulosvaroitus. Listautuvan Fellow Financen merkintäaika alkaa. Tuloskasvua jopa 21 kvartaalia putkeen. FAANG-jätit miinuksella Wall Streetilla. Allokaatio, EPS, ETF, likviditeetti, optio, P/E-luku, rekyyli, ROE, splittaus, tracking error, volatiliteetti.

Sijoitusmaailman jargonia on välillä vaikea ymmärtää, jos aiheeseen ei ole liiemmin perehtynyt. Mutta ei hätää, esittelen tässä artikkelissa muutamia keskeisiä (ja pari ei niin keskeistäkin) termiä aloittelevalle sijoittajalle selkokielelle käännettynä.

Aktiivinen rahasto

Rahasto, jossa salkunhoitaja/salkunhoitajatiimi tekee sijoituspäätöksiä omiin näkemyksiinsä perustuen pyrkien voittamaan rahaston vertailuindeksin ja saamaan ylituottoa. Aktiivisissa rahastoissa kulut ovat yleensä melko korkeita. Niihin sijoittavan kannattaa olla tarkkana, että rahasto todella eroaa indeksistä ja kykenee ylituottoon. Muutoin sijoittajan käteen jää musta pekka: indeksituotto vähennettynä kuluilla.

Allokaatio

Allokaatio tarkoittaa omaisuuslajien jakaumaa sijoitussalkussa, esimerkiksi osakkeiden ja korkotuotteiden kesken. Jos Jesperillä on 3 000 euroa osakkeissa ja 2 000 euroa korkotuotteissa, hänen allokaationsa on 60 % osakkeissa ja 40 % koroissa.

Bear market

Bear market tarkoittaa markkinoiden laskukautta. Laskukauden aikana sijoituskohteiden arvot laskevat ja pessimismi sijoittajien keskuudessa lisääntyy. Termi "bear" on saanut nimensä siitä, että karhu hyökkää saaliinsa kimppuun huitaisemalla tassullaan alaspäin. 

Bull market

Bull market puolestaan tarkoittaa markkinoiden noususuhdannetta, jolloin sijoituskohteiden arvot nousevat ja markkina on täynnä optimistisia sijoittajia. Bull market on saanut nimensä siitä, että härkä hyökkää saaliinsa kimppuun tuikkaamalla sarvillaan ylöspäin.

ETF

Pörssinoteerattu rahasto, jonka arvo määräytyy markkinoilla reaaliaikaisesti pörssin aukioloaikojen puitteissa. ETF-rahastoa voit ostaa tai myydä osakkeiden tapaan ja tapahtumat näkyvät sijoitussalkussasi välittömästi, toisin kuin normaalin rahaston tapauksessa.

Euribor

Euro Interbank Offered Rate. Viitekorko, jolla pankit suostuvat lainaamaan rahaa toisille pankeille euroalueen rahamarkkinoilla. Pankkien tarjoamat talletuskorot, lainojen korot ja muut korkoihin perustuvat tuotteet ovat yleensä sidottuja euriborin kehitykseen. Euribor-noteeraukseen lisätään yleensä pankin perimä marginaali, jolloin saadaan asiakkaan kokonaiskorko.

FAANG

FAANG on lyhenne viiden maailman tunnetuimman teknologiasektorin pörssiyhtiön nimistä. Facebook, Amazon, Apple, Netflix ja Google.

Indeksi

Indeksi seuraa jonkin tietyn joukon hinnanmuutoksia. Indeksi voi olla maantieteellinen, esimerkiksi Helsingin tai New Yorkin pörssin osakkeista koostuva indeksi. Se voi olla myös toimialakohtainen, esimerkiksi pankki- tai teollisuusalan osakkeita sisältävä indeksi. Sijoittamalla koko maailman osakemarkkinan kehitystä jäljittelevään indeksirahastoon, saavuttaa keskimääräisen osaketuoton vähennettynä kuluilla äärimmäisen pienellä vaivalla ilman, että markkinoista tarvitsee itse ymmärtää juuri mitään.

Juoksevat kulut

Juoksevat kulut, joissain yhteyksissä myös TER (Total Expense Ratio), sisältävät kaikki rahaston kulut merkintä- ja lunastuspalkkioita lukuun ottamatta. Rahaston kokonaiskulut asiakkaan kannalta = merkintäpalkkio + juoksevat kulut + (tuottosidonnainen palkkio) + lunastuspalkkio.

Kvartaali

Neljännesvuosi. Pörssiyhtiöt julkaisevat yleensä osavuosikatsauksen kvartaaleittain eli kolmen kuukauden välein. Osavuosikatsauksessa yhtiöt raportoivat liiketoiminnan kehitystään ja tärkeimpiä lukuja osakkeenomistajille. Suurimmat kurssiliikkeet nähdään pörssissä yleensä juuri osavuosikatsausten aikoihin. Jos osavuosikatsausten luvut eivät yllä pörssianalyytikoiden ennusteisiin tai ne eivät ole yleisen konsensuksen mukaisia, on seurauksena usein kurssilasku. Jos tulos ylittää markkinan odotukset, voi kurssi nousta reippaastikin. 

Listautuminen

Listautuminen on se hetki, kun yhtiön osakkeet otetaan pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Helsingin Pörssin tuoreimpia listautujia ovat joukkorahoitus- ja vertaislainapalveluita tarjoava Fellow Finance sekä henkilöstöpalveluiden tarjoaja Smile Henkilöstöpalvelut. Kaupankäynti kyseisten yhtiöiden osakkeilla alkaa arvioiden mukaan viikon 41 alkupuoliskolla.

Osinko

Osinko on yhtiön osakkeenomistajille jaettava osuus yhtiön voitoista. Suomalaiset pörssiyhtiöt maksavat osinkoa yleensä kerran vuodessa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on normaalia maksaa osingot neljännesvuosittain tai jopa useammin. Calle omistaa 100 Nokian osaketta. Nokian tulos per osake on ollut 1,00 euroa. Nokia päättää jakaa tuloksestaan 75 % osinkoina, joten Callen tilille kilahtaa 0,75 x 1,00 € = 75 € osinkoa. 

P/E-luku

Yksi yleisimmistä osakkeiden arvostuksessa käytetyistä tunnusluvuista, joka kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen välistä suhdetta. Jos P/E-luku on esimerkiksi 10, osake maksaa itsensä takaisin kymmenen vuoden aikana, jos hinnan ja tuloksen suhde säilyy ennallaan.

ROE

ROE (Return on Equity) eli oman pääoman tuotto on yksi tärkeimmistä kannattavuuden mittareista. ROE kertoo, kuinka paljon yritys pystyy saamaan tuottoa omalle pääomalleen. Justus ostaa 5 purkkapalaa sisältäviä purukumipaketteja kaupasta hintaan 1 € / paketti. Justus myy purkkaa eteenpäin kavereilleen hintaan 0,25 € / pala, eli yhdestä myydystä paketista kertyy Justukselle 1,25 euroa. Justus pystyy siis tekemään voittoa 0,25 € jokaista panostamaansa euroa kohden, joten hänen liiketoimintansa ROE on 25 %. Jos Justuksen liiketoimintaan liittyvät kulut kasvavat enemmän kuin tuotot, ROE pienenee. Sama pätee myös päinvastoin.

Rekyyli

Osakkeen kurssikehityksen äkillinen suunnanmuutos. Nokian osakekurssi on laskenut jo pitkään, kunnes tulee tieto uudesta puhelinmallista. Markkina reagoi uutiseen ja osakekurssissa tapahtuu hetkellinen käännös ylöspäin, kunnes kurssi palautuu takaisin laskusuuntaan. Rekyyli-ilmiö johtuu yleensä markkinoiden ylireagoinnista johonkin tapahtumaan. 

Volatiliteetti

Volatiliteetti kuvaa osakekurssin tai esimerkiksi rahaston arvon vaihtelua. Volatiliteettiä käytetään yleisesti riskitason mittarina: mitä suurempi kurssiheilunta ja volatiliteetti, sitä isommat riskit. Korkea volatiliteetti tarjoaa yleensä mahdollisuuden korkeampiin tuottoihin. Samalla myös riski menettää pääomia kasvaa, varsinkin jos sijoittaja joutuu myymään omistuksiaan juuri pahimpien kurssilaskujen aikaan.

Tässä kaikki tällä erää. Useaan termiin varmasti palataan muodossa tai toisessa artikkelisarjan myöhemmissä osissa.

Tässä blogissa esitetyt mielipiteet ovat omiani, eivätkä edusta työnantajani Nordnetin kantaa.