Sijoittaminen for Dummies osa 23: P/B-luku

Sijoittaminen for Dummies -sarjan edellisessä osassa perehdyttiin juurta jaksaen P/E-lukuun. Tällä kertaa tutustutaan P/E-luvun pikkuveljeen, kun käsittelyyn pääsee melkein yhtä tunnettu P/B-luku.

Mikä on P/B-luku?

P/B-luku (price to book) on yhdessä P/E-luvun kanssa tunnetuimpia arvostuskertoimia sijoittajien keskuudessa. P/B-luku kertoo, kuinka moninkertainen yhtiön markkina-arvo on suhteessa taseesta löytyvän oman pääoman määrään. Nyrkkisääntönä on usein pidetty, että matalan P/B-luvun osakkeet olisivat hyviä sijoituksia, kun taas korkea P/B-luku kielisi osakkeen yliarvostuksesta.

Oma pääoma = se osa yrityksen pääomasta, jolla ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta. Oma pääoma koostuu yritykseen tehdyistä oman pääoman sijoituksista ja yritykseen kertyneistä voittovaroista.

On kuitenkin muistettava, että mikään yksittäinen tunnusluku ei voi koskaan antaa täydellistä kuvaa siitä, kannattaako yhtiöön sijoittaa. P/B-luku ei esimerkiksi ota lainkaan kantaa yrityksen tuloksentekokykyyn. Esimerkiksi yhtiöiden, joiden tase sisältää paljon liikearvoa, P/B-luku voi helposti näyttää todellista tilaa matalammalta.

P/B-luvun käyttökelpoisuus voidaan myös helposti kyseenalaistaa. Nykypäivänä pörssiä hallitsevat teknologiasektorin kaltaiset pääomakevyet alat, joiden yhtiöitä analysoitaessa P/B-luvusta ei juurikaan ole hyötyä.

Esimerkki: Nokian Renkaiden vuoden 2019 päätöskurssi oli 25,63 euroa. Yhtiön osakekohtainen oma pääoma vuoden 2019 päätteeksi oli puolestaan 12,76 euroa. Nokian Renkaiden P/B-luvuksi vuoden 2019 lukuja käyttäen muodostuu 25,63 € / 12,76 € = 2,0. Nokian Renkaiden markkina-arvo on siis kaksinkertainen suhteessa oman pääoman määrään.

Miten lasken P/B-luvun itse?

P/E-luvun tavoin myös P/B-luku voidaan laskea joko yhtiökohtaisella (markkina-arvo / oma pääoma) tai osakekohtaisella (osakekurssi / osakekohtainen oma pääoma) tasolla. Yhtiön osakekurssi on helposti saatavilla lukemattomista eri lähteistä, osakekohtaisen oman pääoman etsimiseen sen sijaan joutuu näkemään hieman enemmän vaivaa. Helpoiten luvun löytää yleensä vuosikertomuksesta tai Kauppalehden yhtiösivuilta, alla esimerkki Admicomin vuosikertomuksesta.

Vuoden 2019 osakekohtaisella omalla pääomalla ja kirjoitushetken (25.11.2020) osakekurssilla laskettuna Admicomin P/B-luku olisi 125,00 € / 3,34 € = 37,4. On kuitenkin hyvä huomioida, että pörssi katsoo aina tulevaisuuteen, joten etenkin kasvuyhtiöiden kohdalla toteutuneiden lukujen sijaan on usein relevantimpaa käyttää esimerkiksi kuluvan tai seuraavan vuoden ennusteita. Tähän esimerkiksi analyysipalvelu Inderes on erinomainen apuväline, sillä palvelusta saat näppärästi Inderesin seurannassa olevien yhtiöiden tunnusluvut lähivuosien ennusteilla laskettuna. Admicomin tapauksessa P/B-luku vuoden 2021 ennusteilla olisi 22,1.

P/B-luvun tulkinta

Benjamin Grahamin suosiossa olivat aikoinaan yhtiöt, joiden P/E-luku oli alle 9 ja P/B-luku alle 1,2. Nykypäivänä Grahamin kriteereillä on kuitenkin vaikea löytää ostettavaa ja hyvin alhaisten P/E- tai P/B-lukujen yhtiöt ovat yleensä syystäkin edullisia. Myös toimialalla on suuri merkitys hyväksyttävään P/B-lukuun, joten yksiselitteistä tulkintaohjetta P/B-luvulle ei valitettavasti ole.

On myös hyvä muistaa, että P/B-luku ei ole kovinkaan käyttökelpoinen mittari niiden yritysten osalta, joiden tuloksentekokyvyssä oman pääoman rooli on pieni.

P/B-luku Helsingin pörssissä

Seuraavassa taulukossa on esitetty Helsingin pörssin yhtiöt, joilla on kirjoitushetkellä (10.12.2020) alhaisin P/B-luku Inderesin vuoden 2020 ennusteilla laskettuna.

YhtiöP/B-luku
Outokumpu0,5
Piippo0,5
Ovaro0,6
Apetit0,6
SRV0,6

Alhaisen P/B-luvun listan kärkipäästä löytyy paljon perinteisiä teollisuusyhtiöitä, kuten mm. ruostumattomia terästuotteita valmistava Outokumpu sekä paalausverkkoja ja paalauslankoja valmistava Piippo. Molemmat ovat klassisia esimerkkejä alhaisen P/B-luvun yhtiöistä, joilla on matala oman pääoman tuotto ja vaatimattomat kasvunäkymät.

YhtiöP/B-luku
Efecte41,8
Qt Group39,5
Rush Factory31,1
Admicom28,2
Talenom17,8

Listan toisesta ääripäästä löytyykin teknologiapainotteinen nippu yhtiöitä, joiden liiketoiminta sitoo vain vähän pääomaa ja joiden P/B-luvut ovat tyypillisesti korkeita. Rush Factoryn osalta korkea P/B-luku johtuu tänä vuonna kutistuneesta oman pääoman määrästä. Vuoden 2021 ennusteilla yhtiön P/B-luku palaa noin 7:n tuntumaan.

P/B-luku ja tuotto

Alla oleva taulukko kertoo, miten vuoden 2018 oman pääoman määrällä ja päätöskurssilla mitattuna matalimman P/B-luvun osakkeet olisivat tuottaneet vuonna 2019. Osinkoja ei ole vertailussa huomioitu. Yhtiöiden P/B-luvut olivat seuraavat:

 1. SRV 0,4
 2. Outokumpu 0,5
 3. Innofactor 0,6
 4. Ovaro 0,6
 5. Apetit 0,6

YhtiöTuotto
SRV-23,6 %
Outokumpu-15,0 %
Innofactor+84,1 %
Ovaro-14,0 %
Apetit-14,0 %
Keskiarvo+3,5 %

Seuraavassa puolestaan vuoden 2018 oman pääoman määrällä ja päätöskurssilla laskettuna Helsingin pörssin korkeimman P/B-luvun osakkeet:

 1. Revenio Group 16,6
 2. Qt Group 10,3
 3. Admicom 8,8
 4. Fondia 7,1
 5. Kone 7,0
YhtiöTuotto
Revenio Group+106,4 %
Qt Group+161,8 %
Admicom+199,5 %
Fondia-20,6 %
Kone+39,3 %
Keskiarvo+97,3 %

Näin pienestä otannasta ja aikavälistä ei tietenkään voi kovin tieteellisiä johtopäätöksiä vetää, mutta silmiin pistää heti pari seikkaa. P/B-luvut ovat etenkin teknologia- ja ohjelmistosektorilla olleet viime vuosina vahvassa nousutrendissä. Siinä missä vielä vuonna 2018 Helsingin pörssin viiden korkeimman P/B-luvun keskiarvo oli 10,0, on vuoden 2020 ennusteilla vastaava keskiarvo jo 31,7. Jos tarkastellaan Inderesin seurannassa olevia yhtiöitä, oli Helsingin pörssin yhtiöiden P/B-luku keskimäärin 2,6 vuonna 2018. Tämän vuoden ennusteilla vastaava luku on jo 4,5.

Perinteisesti matalan P/B-luvun yhtiöitä on pidetty hyvinä sijoituskohteina ja korkean P/B-luvun yhtiöitä puolestaan mahdollisesti yliarvostettuina sijoituskohteina. Tämä pieni esimerkkiotanta kertoo kuitenkin hyvin erilaista tarinaa, sillä korkean P/B-luvun yhtiöt ovat olleet ainakin vielä seuraavina vuosina pörssin kovimpia kurssiraketteja. Vertailun vuoksi Helsingin pörssin painorajoitettu hintaindeksi (ei sisällä osinkoja) OMX Helsinki CAP PI nousi vuoden 2019 aikana 14,8 prosenttia.

Grahamin luku

Arvosijoittamisen isänä pidetty Benjamin Graham hyödynsi omassa sijoitustoiminnassaan erityisesti P/E- ja P/B-lukuja. Hän myös kehitti Grahamin luvuksi nimitetyn kaavan, joka koostuu kyseisten lukujen tulosta. Grahamin kriteerien perusteella houkuttelevan sijoituskohteen Grahamin luvun tulisi olla alle 22,5.

Esimerkki: Valmetin vuoden 2019 P/E-luku oli 15,4 ja P/B-luku 3,1. Grahamin luku on näiden tulo eli 15,4 x 3,1 = 47,7.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Helsingin pörssin viisi houkuttelevinta osaketta Grahamin luvun perusteella. Grahamin luku on laskettu Inderesin vuoden 2020 ennusteilla kirjoitushetken (13.12.2020) tilanteen mukaisesti.

YhtiöGrahamin luku
Sievi Capital6,7
Oma Säästöpankki11,0
Apetit11,1
Piippo11,6
Ilkka-Yhtymä11,7

Listan yhtiöistä kaikki läpäisisivät Grahamin seulan, sillä jokaisen Grahamin luku jää lukeman 22,5 alle. On kuitenkin hyvä huomioida, että pelkästä Grahamin luvusta ei voi vetää johtopäätöksiä sijoituskohteen houkuttelevuudesta.

Muista nämä P/B-lukua hyödyntäessä:

 1. P/B-luku on aina poikkileikkaus yksittäisen hetken tilanteesta, eikä se koskaan anna täydellistä kokonaiskuvaa osakkeen houkuttelevuudesta.
 2. Matala tai korkea P/B-luku ei aina ole yksiselitteinen indikaattori osakkeen ali/yliarvostuksesta. Toimiala ja monet muut tekijät vaikuttavat hyväksyttävään P/B-lukuun.
 3. Sijoituspäätöksen ei koskaan tulisi perustua yksittäiseen tunnuslukuun, vaan huolelliseen kokonaisarvioon sijoituspäätöksen kohteena olevasta yhtiöstä.
 4. Pörssi katsoo tulevaisuuteen, joten on usein hyödyllisempää käyttää tulevien vuosien ennusteilla laskettuja P/B-lukuja kuin toteutuneisiin tuloksiin pohjautuvia P/B-lukuja.
 5. P/B-luku ei ole kovinkaan käyttökelpoinen mittari niiden yhtiöiden osalta, joiden tuloksentekokyvyssä oman pääoman rooli on pieni.

Disclaimer: Tämän kirjoituksen sisältöä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Tämän kirjoituksen sisältö kuvastaa kirjoittajan omia näkemyksiä, eivätkä tässä kirjoituksessa esitetyt ajatukset ole sijoitusneuvoja. Sijoitusneuvoja ei voi antaa tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita sijoitukseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo voi muuttua ja sijoitustoiminta sisältää riskin sijoitetun pääoman menettämiselle jopa kokonaan.

Tässä blogissa esitetyt mielipiteet ovat omiani, eivätkä edusta työnantajani Nordnetin kantaa.